Lider technologiczny zespołu, inżynier oprogramowania

Zakres prac:

 • odpowiedzialność za rozwój technologii w oddziale Poznań
 • wdrażanie nowych metod prowadzenia projektów: Event Storming + przygotowywanie dokumentacji przedwdrożeniowej
 • przygotowywanie projektów architektonicznych do nowych wdrożeń, a także do przebudowywanych już istniejących
 • wdrożenie nowych narzędzi w oddziale Poznań w celu podniesienia jakości pracy zespołu i zapewnienia sprawnej organizacji
 • udział w rozwoju produktów w ramach spółki, nadzór nad kierunkami rozwoju wytworzonego już oprogramowania
 • analiza i prace utrzymaniowe
 • aktualizacje systemów, w celu osiągnięcia większego poziomu bezpieczeństwa i szybkości (aktualizacja PHP, Symfony, bibliotek Java Script, podniesienie jakości kodu i organizacji w zespole)
 • przygotowanie projektu i realizacja wraz z zespołem przepisywania partiami istniejącego już legacy oprogramowania
 • odpowiedzialność za zespół poznańskiego oddziału H88
 • przygotowywanie szkoleń wewnętrznych

Wykorzystywane technologie:

 • PHP 5.6/7.* (Symfony + Yii + rozwiązania dedykowane)
 • REACT
 • Docker
 • SOAP + REST
 • SQL
 • Linux
 • Narzędzia: Miro, GitLab EE, Structuriz, Jira, Redmine, RabbitMq, Redis – wdrażanie rozwiązań

Realizacja Projektu LAB dla R22


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *