Projekt VIMO miał na celu stworzenie systemu, który będzie zarządzał zadaniami przypisywanymi do pracowników, przez ich zwierzchników. Każde zlecenie było opisywane, a pracownik rozliczał się z przepracowanego czasu/realizacji zadań. Wszystko działało dynamicznie, można było zmieniać priorytety zadań, a użytkownik był o nich informowany. Aplikacja zawierała podstawowe funkcjonalności niezbędne w realizacji takiego procesu, wraz z uprawnieniami na kilku poziomach.
Wykorzystane technologie:

  • PHP (bez frameworka)
  • MySql
  • JavaScript z użyciem JQuery
  • UML 2.0 – prezentacja dla dokumentacji
  • Microsoft Office Project 2010 – prowadzenie projektu
  • dokumentacja użytkownika

Realizacja w ramach pracy inżynierskiej.

Szczegółowy opis projektu.

Aplikacja VIMO była rozwiązaniem stworzonym na potrzeby projektu zespołowego, realizowanym w trakcie nauki na 1 stopniu studiów. Z uwagi, że chciałem nauczyć się czegoś nowego, postanowiłem zrealizować projekt krok po kroku, zgodnie z standardem wdrażania nowych aplikacji.

Pierwszym z nich to koncepcja, co dana aplikacja ma realizować. Celem rozwiązania, było zbudowanie systemu dostępnego poprzez stronę internetową, napisanego w PHP z użyciem baz danych MySql, z wykorzystaniem HTML + CSS + JS dla interfejsu użytkownika. W tym okresie nie istniało, bądź nie było mi znanych wiele różnych rozwiązań, jak bootstrap, a do UI  można było wykorzystać jQuery, lub Mootools- innych nie znałem. Wybrany został ten pierwszy.

Krok drugi – projekt przypadków użycia. Na samym starcie, wraz z kolegą, z mojego dwuosobowego zespołu usiedliśmy i wymyśliliśmy funkcje, które mają mieć odzwierciedlenie w samym systemie. W tym celu posłużyliśmy się aplikacją Visual Paradigm, w której to, dzięki możliwością języka UML 2.0 byliśmy w stanie zaprojektować pełen diagram przypadków użycia dla tego systemu. Następnie przygotowany został dalej diagram klas i wdrożenia, które przedstawiają się zgodnie z załączonymi plikami poniżej.

Diagram przypadków użycia / diagram wdrożenia / diagram klas / diagram czynności

Na podstawie tych elementów, w kolejnej części została stworzona i opisana pełna zależność przypadków użycia, wraz z tym, jakie są dane wejściowe, wyjściowe i możliwe efekty uboczne. Poniżej przedstawione zostały wybrane elementy, które zostały opisane. Z uwagi na małą ilość miejsca przeznaczonego na charakterystykę projektu, nie został on w całości opisany tutaj, a wybrano jedynie niektóre elementy.

Dokumentacja – fragment

Kolejnym etapem projektu było stworzenie struktury kodu. Projekt nie był jeszcze oparty o obiekty, dlatego na początku stworzona został układ katalogów, która udostępniał podział kodu na kontrolery, widoki i model. Chodziło głównie o to, żeby projekt był możliwie łatwy do modyfikacji i rozwoju.

Kolejny etap, to przenoszenie na szablon określonych funkcjonalności. Załączone poniżej screeny przedstawiają część widoków jaka była przygotowana do obsługi tego rozwiązania.

Był to w zasadzie drugi większy projekt jaki realizowałem samodzielnie, włączając w to gazetę przemyską. Niestety zarówno gazeta przemyska, jak i system VIMO nie są już dostępne online. GP z uwagi na zamknięcie działalności firmy, natomiast VIMO z uwagi na przestarzałe rozwiązania, i brak perspektyw, jeżeli chodzi o dalsze doinwestowanie.

Fragment charakterystyki interfejsu użytkownika


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *